Wat is geen virus?

Wat is geen virus?

Het is gemakkelijk om ieder computerprobleem aan een virus toe te schrijven vanwege de publiciteit die virussen krijgen. De volgende symptomen worden waarschijnlijk niet door een virus of door andere kwaadaardige code veroorzaakt.


Hardwareproblemen.

Er zijn geen virussen die computerhardware, zoals chips, boarden en beeldschermen, fysiek kunnen beschadigen. De computer piept bij het opstarten en op het scherm wordt niets getoond. Dit wordt meestal veroorzaakt door een hardwareprobleem tijdens de opstartprocedure. Raadpleeg de documentatie van uw computer voor de betekenis van de piepsignalen. 

De computer geeft geen 640 K conventioneel geheugen aan. Dit kan een teken zijn van een virus, maar het hoeft geen virus te zijn. Sommige hardwarestuurprogramma’s, zoals die voor het beeldscherm of de SCSI-kaart, kunnen een deel van dit geheugen gebruiken. Raadpleeg de fabrikant van uw computer of uw hardwaredealer om vast te stellen of dit het geval is. 

U heeft twee antivirusprogramma’s geïnstalleerd en een van deze geeft aan dat er een virus is. Hoewel dit een virus kan zijn, kan het ook veroorzaakt worden doordat het ene antivirusprogramma het andere programma in het geheugen herkent. Raadpleeg het document Is het verstandig om meer dan een antivirusprogramma tegelijk uit te voeren? voor meer informatie. 

U gebruikt Microsoft Word en Word waarschuwt u dat een document een macro bevat. Dit betekent niet dat de macro een virus is. 

U kunt een bepaald document niet openen. Dit hoeft geen teken van een virus te zijn. Probeer een andere document te openen of een reservekopie van het document in kwestie. Het document is misschien beschadigd als andere documenten zonder problemen geopend kunnen worden.

De naam van een vaste schijf is veranderd. Iedere schijf kan een naam hebben. U kunt een schijf een naam geven met behulp van de DOS-opdracht Label of vanuit Windows.