Welke virussoorten zijn er?

Er zijn vijf erkende virussoorten:

Bestandsvirussen:
Bestandsvirussen infecteren programmabestanden. Deze virussen infecteren meestal uitvoerbare code, zoals .com- en .exe-bestanden. Ze kunnen andere bestanden infecteren als een geïnfecteerd programma uitgevoerd wordt vanaf een diskette, de vaste schijf of vanaf het netwerk. Veel van deze virussen zijn geheugenresistent. Nadat het geheugen geïnfecteerd is, wordt elk niet-geïnfecteerd uitvoerbaar bestand geïnfecteerd. Voorbeelden van bekende bestandsvirussen zijn Jerusalem en Cascade.

Opstartsectorvirussen:
Opstartvirussen infecteren het systeemgebied van een schijf, dt wil zeggen het opstartrecord van diskettes en vaste schijven. Alle diskettes en vaste schijven, ook schijven die alleen gegevens bevatten, bevatten een klein programma in het opstartrecord dat uitgevoerd wordt als de computer opgestart wordt. Opstartvirussen hechten zichzelf aan dit deel van de schijf en komen in actie als de gebruiker probeert de computer op te starten van de geïnfecteerde schijf. Deze virussen zijn altijd geheugenresident. De meeste werden geschreven voor DOS, maar alle computers onafhankelijk van het gebruikte besturingssysteem zijn mogelijke doelen voor dit soort virussen. Het enige dat nodig is om geínfecteerd te worden is een poging om uw computer op te starten met een geïnfecteerde diskette. Hierna worden, omdat het virus in het geheugen blijft, alle niet schrijfbeveiligde diskettes geïnfecteerd als het diskettestation benaderd wordt. Voorbeelden van opstartsectorvirussen zijn Form, Disk Killer, Michelangelo, en Stoned. 

Hoofdopstartrecordvirussen:
Hoofdopstartrecordvirussen zijn geheugenresistente virussen die schijven infecteren op dezelfde manier als opstartsectorvirussen. Het verschil tussen deze twee virustypen is gelegen in de locatie van de virale code. Hoofdopstartsectorvirussen slaan meestal een kopie van het echte hoofdopstartrecord op in een andere locatie. Windows NT computer die geïnfecteerd raken door een opstartrecordvirus of een hoofdopstartrecordvirus starten niet op. Dit komt doordat het besturingssysteem de opstartinformatie anders benadert dan Windows 95/98. U kunt het virus meestal verwijderen door in DOS op te starten en antivirussoftware te gebruiken als uw Windows NT systeem geformatteerd is met FAT-partities. Als de opstartpartitie NTFS-formaat is, moet het systeem gerepareerd worden met behulp van de drie Windows NT opstartdiskettes. Voorbeelden van hoofdopstartrecordvirussen zijn NYB, AntiExe en Unashamed.

Meerdelige virussen:
Meerdelige virussen infecteren zowel opstartrecords als programmabestanden. Deze zijn moeilijk te repareren. Als het opstartrecord gerepareerd is, maar de bestanden niet, wordt het opstartrecord opnieuw geïnfecteerd. Hetzelfde geldt voor het repareren van de geïnfecteerde bestanden. Alle gerepareerde bestanden worden opnieuw geïnfecteerd als het virus niet uit het opstartrecord verwijderd is. Voorbeelden van meerdelige virussen zijn One_Half, Emperor, Anthrax en Tequilla.

Macrovirussen:
Deze soort virussen infecteert gegevensbestanden. Dit zijn de meestvoorkomende virussen en zij hebben bedrijven het meeste geld en tijd gekost om te repareren. Met de komst van Visual Basic in Microsoft Office 97 kan een macrovirus geschreven worden dat niet alleen gegevensbestanden infecteert maar ook andere bestanden kan infecteren. Macrovirussen infecteren Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint en Access-bestanden. Nieuwere varianten zijn nu ook te vinden in andere programma’s. Al deze virussen gebruiken de interne programmeertaal van een ander programma, die gemaakt werd om gebruikers in staat te stellen bepaalde taken in dat programma te automatiseren. Vanwege het gemak waarmee deze virussen gemaakt kunnen worden, zijn er nu duizenden in circulatie. Voorbeelden van macrovirussen zijn W97M.Melissa, WM.NiceDay en W97M.Groov.